تولید شمش آلومینیوم کشور طی ۱۰ ماهه امسال به بیش از ۵۲۷ هزار تن رسید.

۴ شرکت بزرگ آلومینیومی (آلومینیوم جنوب، ایرالکو، المهدی و آلومینای ایران) در ماه دی امسال، ۵۴ هزار و ۸۸۹ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۵۳ هزار و ۴۶۸ تن بود.

همچنین در ماه دی، پودر آلومینا به ۱۹ هزار و ۲۱ تن و هیدرات آلومینیوم به ۳۲ هزار و ۱۴۶ تن رسید که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۴ هزار و ۵۴۳ تن پودر آلومینا و ۲۴ هزار و ۶۰۹ تن هیدرات آلومینیوم)، هر کدام ۳۱ درصد افزایش نشان می دهد.

شرکت های آلومینیومی مذکور از ابتدای فروردین تا پایان دی، ۵۲۷ هزار و ۳۰۷ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۵۲۸ هزار و ۷۰ تن بود.
از میزان شمش آلومینیوم تولید شده در سال جاری، شرکت های «آلومینیوم جنوب» ۲۳۲ هزار و ۴۰۰ تن، «ایرالکو» ۱۴۴ هزار و ۴۶۲ تن، «المهدی» ۱۲۰ هزار و ۲۹۴ تن و «آلومینای ایران» ۳۰ هزار و ۱۵۱ تن تولید کردند.

همچنین طی ۱۰ ماهه امسال، ۱۸۹ هزار و ۹۷۴ تن «پودر آلومینا»، ۳۱۹ هزار و ۵۰۴ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۴۷۶ هزار و ۵۶۴ تن «بوکسیت» توسط شرکت آلومینای ایران تولید شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *