فصل تابستان ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۸۰۷.۹ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٠ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل ( نقطه به نقطه) ٥٦.٥ درصد افزایش و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است.
کاهش تورم فصلی
فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل ( فصلی) ۹.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٠ درصد)، ٤.٠ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢، نسبت به فصل قبل از آن، ٩.٠ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» و کمترین فصلی با ٤.٨ درصد مربوط به گروه «زغال‌سنگ» است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) ۵۶.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٧ درصد)، ١٥.٨ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٦.٥ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨.١ درصد مربوط به گروه “کانه‌های فلزی” و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٣٧.١ درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» است.
افزایش تورم سالانه
فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ۴ فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٥.٠ درصد)، ١٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در ۴ فصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ٥٦.٧ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «زغال‌سنگ» با ٢٥.٧ درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *