معاون برنامه‌ریزی و توسعه ایمپاسکو گفت: یکی از اهداف شرکت بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید جذب و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و انسانی به سمت معدن و صنایع معدنی است که این هدف در سال گذشته به خوبی محقق شد.

محمدرضا کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه و عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران عنوان کرد: یکی از روش‌های هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی در راستای افزایش تولید و اشتغال بهره مندی از توانمندی‌های فنی و مالی بخش خصوصی و انسانی در اکتشاف، تجهیز و استخراج محدوده‌های معدنی است که این امر در سال ۱۴۰۳ و با توجه به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» با جدیت بیش از پیش پیگیری خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *