مجموعه تنقیحی قانون هوای پاک و مقررات مربوط در قطع قطعی و در ۹۳ صفحه منتشر شد.

این مجموعه مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶؛

آیین‌نامه‌های اجرایی قانون هوای پاک؛

تصویبنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط؛

زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی؛

و … .

آلودگی هوا یكی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های زیست‌محیطی در كشور ما محسوب می‌شود. بر این اساس، در چند دهه گذشته، این امر مورد توجه قانونگذار بوده كه مهمترین آنها در تصویب آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۵۴ توسط كمیسیون‌های مجلسین و نیز قانون جلوگیری از آلودگی هوا در تاریخ ۳/۲/۱۳۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی نمایان است. تداوم این مشكل زیست محیطی موجب شد كه قانونگذار با آسیب‌شناسی قوانین موجود، به تصویب قانون دیگری در این زمینه با عنوان «قانون هوای پاك» مبادرت ورزد و الزامات و تدابیر خود را در این خصوص گسترش و تعمیق بخشد. در حال حاضر، قانون هوای پاك مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۶، به‌ویژه با لحاظ نسخ صریح آیین‌نامه و قانون فوق‌الذكر مهمترین متن قانونی در مقابله با آلودگی هوا محسوب می‌شود. همچنین به موجب تكالیف مندرج در این قانون، آیین‌نامه‌های متعددی در این خصوص به تصویب هیات وزیران رسیده است.

معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود، برخاسته از اهمیت موضوع، تهیه مجموعه تنقیحی قانون هوای پاك و مقررات مربوط به آن را در دستور كار خود قرار داده است. در كتاب حاضر، علاوه بر قانون هوای پاك، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌‌های مستند به قانون كه تا زمان تهیه این مجموعه ابلاغ گردیده درج شده است. ضمناً از آنجا كه در قانون مذكور و آیین‌نامه‌های آن، به قوانین و مقررات متعددی اشاره و استناد شده، به‌منظور دسترسی سریع و آسان مخاطبان به قوانین و مقررات مذكور، متن منقح موارد یادشده در زیرنویس مواد مربوط درج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *