گرامیداشت روز حمایت از صنایع کوچک

کسب و کارهای کوچک

صنایع و بنگاه های اقتصادی کوچک یاری رسان صنایع بزرگ و ایجاد کننده مشاغل در نقاط مختلف کشور هستند. راه رسیدن به ثروت به همان اندازه ساده است که راه بازار ساده می باشد. این امر عمدتا به دو کلمه بستگی دارد، صنعت و صرفه جویی. یعنی نه زمان و نه پول را هدر دهید، […]