آغاز دهه فجر گرامی باد

آغاز دهه فجر گرامی باد در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷، پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. مردم با تاق نصرت و گل، خیابان‌ها را تزیین کردند و در قلب استقبال کنندگان، دریایی از اضطراب و […]