روز جهانی کیفیت

تحولات روز افزون اجتماعی و اقتصادی در کشور و ضرورت پاسخگویی به مخاطبان استاندارد و کیفیت شرایط جدیدی را برای بروز و ظهور مفاهیم نوین مدیریت کیفیت فراهم آورده است. روز ملی کیفیت، بهانه ای است برای این که از آپدیت ترین، شاخص ترین و به طور کل بهترین سازمان های ایرانی دارای معیار های لازم […]

روز جهانی استاندارد

عضویت ایران در استاندارد از سال ۱۳۴۳ آغاز و در طول سال‌هایی کـه گذشته کشورمان توانسته قدم‌های مثبتی بر دارد و در موضوعات بسیاری بعنوان عضو ناظر بر کیفیت حضور داشته باشد. استانداردها نه تنها بازارها را می‌گشاید بلکه حفاظت از محیط زیست، ایمنی و امنیت و سلامت و دستیابی به اطلاعات و دانش را […]