روز کتاب و کتابخوانی

عظمت و شرافت کتاب در اسلام تا حدی است که خداوند متعال قسم یاد می کند به قلم و آنچه می نویسد.کتاب، عالی ترین غذای روح و معنویت انسان است. کتاب، علاقه و محبت انسان را به خدا، محکم و استوار می سازد. کتاب، گلستان دانش، کانون پرطراوت و شاداب اندیشمندان، صاحبنظران و اهل قلم، […]