روز جهانی پست گرامی باد

صنعت پست، به عنوان قدیمی ترین و مردمی ترین نهاد ارتباطی در کشور با کاهش فاصله ها و بهره وری زمانی در توسعه خدمات عمومی نقش ویژه ای را ایفا کرده و این امر محقق نمی شود جز در سایه فعالیت های شبانه روزی کارمندان سازمان پست جمهوری اسلامی ایران. بی تردید اهمیت وجود پست […]