سیزدهمین روز فروردین، “روز طبیعت” گرامی باد

در سیزدهمین روز از بهار، روز طبیعت، سنت کهن ایرانیان بر طبیعت گردی و دور هم بودن شکل گرفته که رسمی بسیار شایسته است و می تواند رشته مهربانی ها را محکم تر کند. مهربانی با طبیعت هم بخشی از این رسم زیباست که اگر مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد، زمزمه بهارهای آینده را […]