“روز ملی تربیت بدنی و ورزش” گرامی باد

نامگذاری ۲۶ مهر ماه، به عنوان “روز تربیت بدنی و ورزش”، فرصت ارزشمندی برای آشنایی بیشتر جامعه با موضوع مهم ورزش و زمینه مناسبی برای تبیین اهمیت و آثار آن در ابعاد فردی و اجتماعی است. “روز تربیت بدنی و ورزش”،روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفتی الگوهای انسانیت و […]