روز جهانی جهانگردی گرامی باد

روز جهانی جهانگردی گرامی باد دنیا یک کتاب است و کسانی که سفر نمی کنند تنها یک صفحه از آن را می خوانند. امروزه صنعت گردشگری، سومین صنعت بزرگ صادراتی جهان پس از مواد شیمیایی و سوخت است که امید، رفاه و درک متقابل را برای بسیاری از زندگی‌ها در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد. […]