روز جهانی فلسفه

فلسفه یک رشته الهام بخش است که با بیدار کردن ذهن برای تفکر کردن باعث تحول جوامع می‌شود. فلسفه یک تمرین روزمره است که با کشف انواع جریان های فکری در جهان به تعامل بین فرهنگ ها و ساختن جامعه ای مداراتر و محترمانه تر کمک میکند. انسان به عنوان، تنها موجود متفکر با قوه […]

گرامیداشت روز خبرنگار

خبرنگار

در ۱۷ مرداد مناسبتی به نام روز خبرنگار در تقویم رسمی ایران به ثبت رسیده است که فرصتی گرانبها و ارزشمند است برای پاسداشت مقام بزرگ تمامی افرادی که با عنوان خبرنگار در راه آگاهی بخشی و روشنگری جان خود را فدای جامعه خود کرده اند. به راستی که خبرنگاران با صداقت هرچه تمام، تعهد […]