سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد

سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد بی تردید شهادت سردار سلیمانی آغاز حرکتی است که مبارزه و مقابله با آمریکا در همه زمینه های نظامی، سیاسی، بین المللی و علمی و فناوری را بسیار افزونتر از قبل می کند و انقلاب اسلامی را یک گام به جلوتر می برد. سردار سلیمانی فارغ از […]