با دانش و تجربیات ارزشمند متخصصان داخلی انجام شد؛ نوسازی کوره شماره ۲ واحد دولومیت‌سازی فولاد مبارکه

فنی

مجموعه و نزدیک به چهار هزار نفرساعت فعالیت سایر عوامل فنی همکار از جمله کارشناسان و تکنسین‌های تعمیرات مرکزی و تعمیرات آهن‌سازی انجام شد و امیدواریم با توجه به نظارت دقیق بر انجام کیفی فعالیت‌های تعمیراتی، عملکرد کوره برای مدت زمان قابل‌توجهی به صورت بهینه و بدون نیاز به توقفات عمده تداوم یابد. محسن زمانی، […]