تبریک به صادرکننده نمونه کشور( مجموعه رامک) در سال ۱۴۰۲

خوراکی

لبنیات از لحاظ ارزش غذایی، در بالای هرم غذایی قرار دارد، از جمله مفیدترین مواد خوراکی هستند که در دسترس انسان قرار دارند و برای تولید آن زحمات بسیاری کشیده می شود. موفقیت روز افزون مجموعه رامک ( صادرکننده نمونه کشوری در صنایع فرآورده های لبنی)، نشان دهنده تلاش و پشتکار آن مجموعه در جهت موفقیت […]

تبریک به صادر کننده نمونه کشور(شرکت فولاد روهینا جنوب)در سال ۱۴۰۲

تجارت

موفقیت روز افزون شرکت فولاد روهینا جنوب ( واحد نمونه صادراتی سال)، نشان دهنده تلاش و پشتکار آن مجموعه در جهت موفقیت  در صحنه تجارت خارجی است، اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ مجمع خیرین صنعتگران مقتدر، این موفقیت بزرگ را صمیمانه خدمت جنابعالی، مدیران، کارکنان آن شرکت تبریک گفته و امید آنکه در راستای […]

تبریک به صادر کننده نمونه کشور( شرکت پتروشیمی نوری) در سال ۱۴۰۲

تجارت

موفقیت روز افزون شرکت پتروشیمی نوری ( واحد نمونه صادراتی سال)، نشان دهنده تلاش و پشتکار آن مجموعه در جهت موفقیت  در صحنه تجارت خارجی است، اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ مجمع خیرین صنعتگران مقتدر، این موفقیت بزرگ را صمیمانه خدمت جنابعالی، مدیران، کارکنان آن شرکت تبریک گفته و امید آنکه در راستای توسعه […]