گرامیداشت روز خبرنگار

خبرنگار

در ۱۷ مرداد مناسبتی به نام روز خبرنگار در تقویم رسمی ایران به ثبت رسیده است که فرصتی گرانبها و ارزشمند است برای پاسداشت مقام بزرگ تمامی افرادی که با عنوان خبرنگار در راه آگاهی بخشی و روشنگری جان خود را فدای جامعه خود کرده اند. به راستی که خبرنگاران با صداقت هرچه تمام، تعهد […]