پیشتازی «فخوز» در تامین نیازهای بازار

فولاد

شرکت فولاد خوزستان در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۲ بزرگ‌ترین تامین‌کننده نیاز بازار داخلی به شمش فولاد بوده و با فاصله زیاد نسبت به سایر سازان، ۱۹.۲ درصد کل حجم معاملات شمش در بورس کالا را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین سهم ۳۲.۴ درصدی از تلمین نیازهای بازار داخلی به تختال داشته است. […]