جناب آقای محمد رضا پیر حسینلو (سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس)

سرپرست محترم منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس جناب آقای محمد رضا پیر حسینلو باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان […]