میلاد باسعادت حضرت امام محمد باقرعلیه السلام گرامی باد

میلاد باسعادت حضرت امام محمد باقرعلیه السلام گرامی باد مطلع الفجر دانش‌ها و ارزش‌ها، وجودی که سرچشمه‌ پاک مهر، لطف و عطوفت و محل حضورش مَهبط فرشتگان عالم قدس است و خاک پای او توتیای چشم‌شان و چه مفاخره‌ای عظیم در میانشان برای این اقبال بلند برپاست. خشنودی او چشمه‌ خورشید رضای الهی است همان‌گونه […]