تبریک به صادرکننده نمونه کشور( شرکت صنعتی دوده فام) در سال ۱۴۰۲

پشتکار

  موفقیت روز افزون شرکت صنعتی دوده فام ( واحد نمونه صادراتی سال)، نشان دهنده تلاش و پشتکار آن مجموعه در جهت موفقیت  در صحنه تجارت خارجی است، اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ مجمع خیرین صنعتگران مقتدر، این موفقیت بزرگ را صمیمانه خدمت جنابعالی، مدیران، کارکنان آن شرکت تبریک گفته و امید آنکه در […]

تبریک به صادر کننده نمونه کشور(شرکت فولاد روهینا جنوب)در سال ۱۴۰۲

تجارت

موفقیت روز افزون شرکت فولاد روهینا جنوب ( واحد نمونه صادراتی سال)، نشان دهنده تلاش و پشتکار آن مجموعه در جهت موفقیت  در صحنه تجارت خارجی است، اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ مجمع خیرین صنعتگران مقتدر، این موفقیت بزرگ را صمیمانه خدمت جنابعالی، مدیران، کارکنان آن شرکت تبریک گفته و امید آنکه در راستای […]

تبریک به صادر کننده نمونه کشور( شرکت خمیر مایه والکل رازی)در سال ۱۴۰۲

مجموعه

  موفقیت روز افزون شرکت خمیر مایه و الکل رازی ( واحد نمونه صادراتی سال)، نشان دهنده تلاش و پشتکار آن مجموعه در جهت موفقیت  در صحنه تجارت خارجی است، اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ مجمع خیرین صنعتگران مقتدر، این موفقیت بزرگ را صمیمانه خدمت جنابعالی، مدیران، کارکنان آن شرکت تبریک گفته و امید […]

تبریک به صادر کننده نمونه کشور( شرکت پتروشیمی نوری) در سال ۱۴۰۲

تجارت

موفقیت روز افزون شرکت پتروشیمی نوری ( واحد نمونه صادراتی سال)، نشان دهنده تلاش و پشتکار آن مجموعه در جهت موفقیت  در صحنه تجارت خارجی است، اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ مجمع خیرین صنعتگران مقتدر، این موفقیت بزرگ را صمیمانه خدمت جنابعالی، مدیران، کارکنان آن شرکت تبریک گفته و امید آنکه در راستای توسعه […]

گرامیداشت روز خبرنگار

خبرنگار

در ۱۷ مرداد مناسبتی به نام روز خبرنگار در تقویم رسمی ایران به ثبت رسیده است که فرصتی گرانبها و ارزشمند است برای پاسداشت مقام بزرگ تمامی افرادی که با عنوان خبرنگار در راه آگاهی بخشی و روشنگری جان خود را فدای جامعه خود کرده اند. به راستی که خبرنگاران با صداقت هرچه تمام، تعهد […]