تبریک به صادر کننده نمونه کشور( شرکت پتروشیمی جم) در سال ۱۴۰۲

نمونه

موفقیت روز افزون شرکت پتروشیمی جم ( واحد نمونه صادراتی سال)، نشان دهنده تلاش و پشتکار آن مجموعه در جهت موفقیت  در صحنه تجارت خارجی است، اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ مجمع خیرین صنعتگران مقتدر، این موفقیت بزرگ را صمیمانه خدمت جنابعالی، مدیران، کارکنان آن شرکت تبریک گفته و امید آنکه در راستای توسعه […]