شرکت همای مهر جم – همدان

فروش یک واحد صنعتی با مشخصات زیر واقع در شهرک صنعتی ویان: کیلومتر ۴۰ بزرگراه تهران مساحت کل زمین ۲۳۸۰۰ مترمربع شامل ۱۳ سال معافیت مالیاتی ابعاد و موقعیت عالی، بلوار ۴۸ متری (مقابل بزرگراه) و خیابان ۱۸ متری سوله نصب شده ۱۸۶۰ متر مربع فونداسیون آماده نصب سوله ۱۰۸۰ سه بر ۱۱۰متر بر ۴۸ […]