بیست و دوم بهمن ماه، روز خروش ملتی است که سرود رهایی را به رهبری حضرت امام خمینی رحمة الله علیه سر دادند به راستی که در این روز الهی، طلوع حق به حقیقت پیوست.

 باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بیست و دوم بهمن روز خروش ملتی است که سرود رهایی را به رهبری حضرت امام خمینی رحمة الله علیه سر دادند به راستی که در این روز الهی، طلوع حق به حقیقت پیوست. پیروزی انقلاب اسلامی از بزرگترین افتخارات ملت مسلمان ایران است، این انقلاب […]

مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، “جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای” به عنوان مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، “جناب آقای دکتر پسندیده” به عنوان مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، “جناب آقای دکتر جمادی” به عنوان مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، “جناب آقای دکتر محمدی” به عنوان مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، “جناب آقای دکتر محمدرضا صارمی” به عنوان مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مدیر برتر دی ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل شرکت سیمان هگمتان، “جناب آقای مهندس فیروزجایی” به عنوان مدیر برتر دی ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

سازمان برتر دی ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، شرکت “سیمان هگمتان” به عنوان سازمان برتر دی ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

مدیر برتر آذرماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل مجتمع پتروشیمی کیان، “جناب آقای دکتر غلام پور” به عنوان مدیر برتر آذر ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

سازمان برتر آذر ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، شرکت “مجتمع پتروشیمی کیان” به عنوان سازمان برتر آذر ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.