جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیمی(مدیرکل دفتر مرکزی حراست شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا))

جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیمی مدیرکل محترم دفتر مرکزی حراست شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان مدیر کل دفترحراست شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم […]

جناب آقای عباس پوریانی(رئیس کل دادگستری استان مازندران)

  جناب آقای عباس پوریانی ریاست محترم کل دادگستری استان مازندران باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان رئیس کل دادگستری استان مازندران، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم که دراین عرصه جدید نیز همچون عرصه‌های […]

جناب آقای مهندس کریمی نژاد(مدیرعامل شرکت سیمان گیلان سبز)

جناب آقای مهندس کریمی نژاد مدیریت محترم عامل شرکت سیمان گیلان سبز باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان مدیرعامل شرکت سیمان گیلان سبز، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم که دراین عرصه جدید نیز […]

جناب آقای دکتر حسین مدرس خیابانی(مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران)

جناب آقای دکتر حسین مدرس خیابانی مدیریت محترم عامل شرکت ملی صنایع مس ایران باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم که دراین عرصه […]

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چالوس( جناب آقای دکتر اویس ریاحی)

جناب آقای دکتر اویس ریاحی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان چالوس باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چالوس، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم که دراین عرصه جدید […]

جناب آقای محمد خانلری(ریاست دادگستری شهرستان چالوس و ریاست شعبه اول دادگاه عمومی(حقوق))

جناب آقای محمد خانلری ریاست محترم دادگستری شهرستان چالوس و ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی(حقوق) باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان رئیس دادگستری شهرستان چالوس و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوق)، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. […]

جناب آقای مهندس پایدار(مدیرعامل شرکت سیمان کویرکاشان)

جناب آقای مهندس پایدار مدیریت محترم عامل شرکت سیمان کویرکاشان باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان مدیر عامل شرکت سیمان کویر کاشان، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم که دراین عرصه جدید نیز همچون […]

جناب آقای دکتر محمد علی رضایی(ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران).

جناب آقای دکتر محمد علی رضایی ریاست محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان […]

جناب آقای دکتر مالکی(عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران”ایدرو”).

عضو محترم هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) جناب آقای دکتر مالکی باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء […]

جناب آقای مهندس جعفری(عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران”ایدرو” ).

جناب آقای مهندس جعفری عضو محترم هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق […]