جناب آقای سید احمدرضا دستغیب(رئیس دیوان محاسبات کشور)

جناب آقای سید احمدرضا دستغیب ریاست محترم دیوان محاسبات کشور باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم که دراین عرصه جدید نیز همچون عرصه‌های دیگر […]

جناب آقای داوود محمدی (دادستان دیوان محاسبات کشور)

جناب آقای داوود محمدی دادستان محترم دیوان محاسبات کشور باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم که دراین عرصه جدید نیز همچون عرصه‌های دیگر خدمتگزاری […]

جناب آقای دکتر علی بابایی کارنامی( رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)

جناب آقای دکتر علی بابایی کارنامی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم که دراین عرصه […]

جناب آقای مهندس سید عباس حسینی(مدیر عامل فولاد جهان آرا اروند)

جناب آقای مهندس سید عباس حسینی مدیریت محترم عامل فولاد جهان آرا اروند باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان مدیرعامل فولاد جهان آرا اروند، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم که دراین عرصه جدید […]

جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری(ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی)

جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم […]

جناب آقای روح الله عباسپور(عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی)

جناب آقای روح الله عباسپور عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را […]

جناب آقای مصطفی بهنام رضوانی(عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی)

جناب آقای مصطفی بهنام رضوانی عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را […]

جناب آقای مصطفی پوردهقان اردکانی(عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی)

جناب آقای مصطفی پوردهقان اردکانی عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را […]

جناب آقای امیر توکلی رودی(عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی)

جناب آقای امیر توکلی رودی عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوره دوازدهم شورای اسلامی، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را […]

جناب آقای موسی احمدی( ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی)

ریاست محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جناب آقای موسی احمدی باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)   احتراماً، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به‌ عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تبریک و تهنیت عرض نموده و ازخداوند باری‌تعالی توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم. رجاء واثق داریم که دراین عرصه جدید نیز […]