سطوح ارائه خدمات توسط مجمع خیرین صنعتگران مقتدر:

 •  صنایع کشاورزی، دامپروری و ابزیان
 •  صنایع غذایی و آشامیدنی
 •  صنایع نساجی، چرم و پوشاک
 •  صنایع چوبی
 •  صنایع کاغذی و سلولزی
 •  صنایع چاپ و بسته بندی
 •  صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 •  صنایع شیمیایی
 •  صنایع کانیهای غیرفلزی
 •  صنایع فلزی و ریختهگری
 •  صنایع ابزار دقیق
 •  صنایع ساخت ماشینآلات و تجهیزات
 •  صنایع پزشکی
 •  صنایع خودرو و لوازم یدکی
 •  صنایع بازیافت
 •  صنایع دریایی و کشتیرانی
 •  صنایع صنایع حمل و نقل
 •  صنایع ساختمان
 •  صنایع لوازم خانگی
 •  صنایع دستی
 •  صنایع تأسیسات
 •  صنایع گردشگری

 

کمیته ها و کارگروه های تخصصی مجمع خیرین صنعتگران مقتدر:

 •  کمیته انرژی
 •  کمیته کیفیت
 •  کمیته بهره وری
 •  کمیته اندازه گیری عملکرد و دستاوردها
 •  کمیته اشتغال
 •  کمیته مدیریت دانش
 •  کمیته اشتغال
 •  کمیته سرمایه گذاری و اقتصادی
 •  کمیته محیط زیست
 •  کمیته ایمنی- بحران- HSE
 •  کمیته عارضه یابی
 •  کمیته حل تعارض منافع
 •  کمیته استاندارد
 •  کمیته امور بانکی و رفع مشکلات بانکی
 •  کمیته انتصابات
 •  کمیته شایسته سالاری
 •  کمیته مسدولیت اجتماعی
 •  کمیته ارتباط دانشگاه و صنعت
 •  کمیته رسیدگی به امور اساتید
 •  کمیته رسیدگی به امور دانشجویان فنی- مدیریتی و …
 •  کمیته بازرگانی- بازاریابی و فروش
 •  کمیته نوسازی-بازسازی و ساخت ماشین آلات
 •  کمیته رسیدگی به امور نخبگان
 •  کمیته دانش بنیان
 •  کمیته اختراعات
 •  کمیته رسیدگی به امور مهندسین مقیم خارج از کشور
 •  کمیته تکنولوژی
 •  کمیته آموزش و توانمند سازی
 •  کمیته مدل کیفیت و بهره وری صنعتگران
 •  کمیته تعالی کسب و کارها
 •  کمیته ایده و نواوری و تحقیق و توسعه
 •  کمیته رسیدگی به امور بازنشستگان و پیشکسوتان صنعتگران
 •  کمیته رسیدگی به امور فرهیختگان صنعتگران
 •  کمیته تدوین استانداردهای بین المللی
 •  کمیته تدوین استانداردهای بومی
 •  کمیته رسیدگی به امور شرکت های گواهی دهنده
 •  کمیته رسیدگی به امور مشاورین
 •  کمیته مسائل علمی و پژوهشی
 •  کمیته ارتباطات و تفاهم و توافق با سازمان ها
 •  کمیته قوانین و مقررات
 •  کمیته تکنولوژی
 •  کمیته رسیدگی به امور بیمه و مالیاتی
 •  کمیته تخصصی مسائل گمرکی
 •  کمیته راهبری و استراتژی های کسب و کارها
 •  کمیته نظام پیشنهادات
 •  کمیته تخصصی برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد پروژه ها

نظارت بر عملکرد کمیته ها و تصمیم گیری توسط کمیته هسته مرکزی صنعتگران انجام می گیرد.