نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت طی نامه شماره ۶۱۲۳۹/ ه ب مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ اعلام شد.

دریافت متن کامل