مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون منطقه نمونه گردشگری سلمان فیروزکوه (سیبلند)

شماره ۱۵۲۸۴۳/۳۰۰ ۱۴۰۱/۹/۲۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ ” طرح منطقه نمونه گردشگری سلمان فیروزکوه (دهکده گردشگری سیبلند) به مساحت حدود ۲۳۰ هکتار” در کیلومتر ۹۰ جاده تهران فیروزکوه ـ بعد از روستای امین آباد را پیرو صورتجلسات مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ و ۱۴۰۱/۶/۱۳ و بازدید مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲کمیته فنی شماره یک با عنایت به مستندات و مصوبات به شرح زیر:

الف- مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ هیأت وزیران(ابلاغ شده به شماره ۴۳۰۸۴/۹۹۷۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۸)

ب- مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

ج ـ مکاتبه شماره ۶۵۱ ـ ۹۷ـ ۱۰۱مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تأیید ارزیابی اثرات زیست محیطی در کمیته ملی (EIA)

د ـ مکاتبه شماره ۹۰۰۰/۳۰۷۹/۱۴۰۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر رفع ابهامات مدنظر دستگاه‌های نظارتی.

هـ ـ مکاتبه شماره ۱۴۰۰/۵۰۲۴/۴۱۱ ص ۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵مبنی بر اعطا مجوز موقت جهت تکمیل ایستگاه پمپاژ آب برای شرکت توسعه عقیق پارسیان و شرکت خدمات بین راهی عقیق پارسیان برای مصارف صنعت و خدمات مجموعه گردشگری

ی ـ مکاتبه شماره ۱۴۰۰/۱۲۰۰/۲۰۰۳/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر دستورات و مصوبات مقامات و مراجع استانی جهت سیر مراحل تصویبی قانونی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود؛

سایت: B

۱ـ ضمن تأیید نقشه کاربری اراضی و میزان مستحدثات در سایت B مطابق با نقشه مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (پیوست) با سطح اشغال ۱۰۶۴۰ متر مربع و زیربنای مجموع ۳۱۳۸۰ متر مربع مقرر گردید امکان تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز این سایت بر اساس ظرفیت گردشگران ورودی به آن از طریق مجموعه خدمات بین راهی موجود در حاشیه راه فیروزکوه قبل از ابلاغ طرح به تأیید معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برسد.

سایت: C

۲ـ از نظر شورای عالی تحقق شرط ذکر شده در بند ۵ ارزیابی زیست محیطی طرح ( مفاد نامه شماره ۶۵۱ ـ۹۷ـ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ سازمان حفاظت محیط زیست) مبنی بر ایجاد ارتباط و انتقال گردشگران بین سایت‌های C و B صرفاً از طریق تله کابین با توجه به نوع عملکرد و میزان بارگذاری مدنظر در این سایت که طیف متنوعی از کاربری‌های و فعالیت‌های حوزه گردشگری و سلامت را در بر دارد اساساً امکان پذیر نیست و لازم است با توجه به میزان بارگذاری مدنظر و تعداد گردشگران و ملاحظات مدیریت بحران و پدافندغیرعامل مترتب بر موضوع بدون قید مذکور مجددا در کمیته ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست مورد بازنگری و تصمیم‌گیری قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سایر روش‌های دسترسی ایمن و متناسب با نیاز این سایت، تعدیل بارگذاری آن تا حدی که صرفا مسیر تله‌ کابین پاسخگو باشد ضروری خواهد بود

۳ـ نظر اداره کل پدافند غیر عامل استان در خصوص ملاحظات پدافندی لازم‌الرعایه مرتبط با دریاچه سد نمرود (به عنوان منبع تأمین‌کننده آب شرب) اخذ گردد .

۴ـ در صورت اخذ نظر مراجع مذکور، دبیرخانه شورای عالی اسناد طرح جامع منطقه نمونه در این بخش را با اعمال اصلاحات به شرح زیر در محدوده و طرح مصوب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای سایت C به مراجع ذیربط ابلاغ نماید. در هر صورت حداکثر سطح اشغال در این سایت بیش از ۵ درصد باقیمانده زمین نخواهد بود .

• حذف اراضی واقع در شمال غرب محدوده سایت C با توجه به وقوع در حوزه آبریز سد نمرود به شرح نقشه پیوست

حذف اراضی واقع در منتهی الیه شمال شرقی سایت با توجه به وجود توپوگرافی بسیار شدید، آبراهه‌ها و مسیل‌های موجود و عدم امکان بارگذاری به شرح نقشه پیوست

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

دریافت متن کامل