قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۳۹۲۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل