قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۳۹۲۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل