قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو

قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۹۵۲۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل