تصویبنامه درخصوص محاز بودن ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو جهت طراحی پایه واحد به داوری

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص “محاز بودن ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو جهت طراحی پایه واحد به داوری” طی نامه شماره ۱۱۴۴۶۷ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزيران عضو كميسيون حقوقی و قضایی در جلسه ۲۲/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۳۴۲۰۰/۶۰ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و نهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعايت جزء (ب) بند (۱) تصويب‏نامه شماره ۱۵۸۸۱۶/ت۳۸۸۵۷هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب کردند:

ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو، ناشی از قرارداد شماره ۹۳۱۰/۹۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ برای طراحی پایه واحد (جی.تی.ال) با ظرفیت ده هزار بشکه در روز، به داوری مجاز است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کامل