تصویبنامه درخصوص ضوابط واردات کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ هیات وزیران درخصوص «ضوابط واردات کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» طی نامه شماره ۲۰۳۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل