تصویبنامه درخصوص تخصیص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری به منظور مدیریت و اجرای عملیات پایدارسازی مخاطره زمین لغزش

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ درخصوص تخصیص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری به منظور مدیریت و اجرای عملیات پایدارسازی مخاطره زمین لغزش طی نامه شماره ۲۰۶۲۷۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل