تصویبنامه درخصوص تخصیص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی به منظور جلوگیری از وقوع سیلاب و بروز خسارت مالی، ساماندهی و تثبیت بستر و حفاظت از آن در برابر سیلاب و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ هیات وزیران درخصوص «تخصیص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی به منظور جلوگیری از وقوع سیلاب و بروز خسارت مالی، ساماندهی و تثبیت بستر و حفاظت از آن در برابر سیلاب و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه» طی نامه شماره ۲۰۶۲۹۶ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل