بخشنامه درخصوص صادرات محلول آبی اوره (ادبلو)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات محلول آبی اوره (ادبلو) طی نامه شماره ۱۴۰۱/۹۳۲۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کامل