بخشنامه درخصوص صادرات ذغال قالبی فشرده (از آخال و پسماند محصولات کشاورزی) توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات ذغال قالبی فشرده (از آخال و پسماند محصولات کشاورزی) توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۶۲۵۸۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کامل