بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات تایر

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات تایر طی نامه شماره ۱۴۰۱/۹۳۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کامل