بخشنامه درخصوص بلامانع بودن صادرات مازاد سرب و روی از محل ورود موقت مربوط به سنوات ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ توسط ۲۵ شرکت

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص بلامانع بودن صادرات مازاد سرب و روی از محل ورود موقت مربوط به سنوات ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ توسط ۲۵ شرکت طی نامه شماره ۱۴۰۱/۹۳۹۳۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ توسط مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته و مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کامل