بخشنامه درخصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۶۰۴۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ توسط مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کامل