کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپ هشتم – ویرایش هفتم) در قطع جیبی و در ۱۶۰ صفحه منتشر شد.

این کتاب مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقت بعدی؛

برخی قوانین و مقررات مربوط؛

زیرنویسهای تنقیحی و توضیحی؛

فهرست فصول قانون؛

واژه نامه قانون.

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای انجام وظایف خود یعنی تهیه و انتشار مجموعه‌ های قوانین و مقررات موضوعی منقح، با استفاده از بخشی از كد ۱۰۲ (استخدام كشوری) كه یكی از نود و یك (۹۱) كد موضوعی مورد استفاده در این حوزه می‌ باشد، انتشار این قانون را از هنگام تصویب آن در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس، مجموعه‌ ای جامع مشتمل بر قانون مدیریت خدمات کشوری همراه با فرامین و قوانین مرتبط و تمامی مقررات مربوط اعم از مصوبات هیأت وزیران، کارگروه‌ های مرکب از وزیران (موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، نمایندگان ویژه رییس جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی)، شورای عالی اداری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مورد تهیه و تنقیح قرار گرفت و با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات تا مرداد ماه ۱۳۹۱ و با ویژگی هایی منحصر به‌ فرد منتشر گردید. از سویی دیگر و با توجه به نیاز عموم مردم در مراجعه سریع و آسان به برخی از قوانین و مقررات مهم و مبتلا‌ به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پیچیده و تخصصی حقوقی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری، قانون مذكور را به دفعات، در قالب مجموعه‌ های سارع (سری اطلاع‌رسانی عمومی قوانین) منتشر كرده است. كتاب حاضر، یكصد و پنجاه و چهارمین اثر از این نوع است كه مشتمل بر قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و تا آبان ماه ۱۴۰۰ به‌ روزرسانی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *