اصلاح تصویبنامه درخصوص ترخیص کالاهایی که از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ هیات وزیران موضوع «اصلاح تصویبنامه درخصوص ترخیص کالاهایی که از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند» طی نامه شماره ۲۰۱۳۲۴ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هيئت وزيران در جلسه ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۹۴۹۸۸/۵۰۱۸۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۰۵۱/ت۶۰۴۶۰هـ مورخ ۹/۹/۱۴۰۱ عبارت “و یا شرایط مصوب” حذف می‌شود.

محمد مخبــر

معاون اول رييس‌جمهور

دریافت متن کامل